Odstoupení od smlouvy

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

                                    Internetový obchod etechnofarm.cz

 

Prodávající

Zdislava Maiselová

Pod Jakubem 1328/3, 66491 Ivančice

IČ: 04607163 DIČ: CZ7651304034

 

 

Já, níže podepsaný/á ________________________________________________,

 

bytem_____________________________________________________________,

 

datum narození _____________________________________________________,

 

jsem si od Vás na základě objednávky č. _________________________________

 

objednal následující zboží:

__________________________________________________________________

 

za kupní cenu ________________ Kč

__________________________________________________________________

 

za kupní cenu ________________ Kč

__________________________________________________________________

 

za kupní cenu ________________ Kč

__________________________________________________________________

 

za kupní cenu ________________ Kč

__________________________________________________________________

 

za kupní cenu ________________ Kč

 

Celkově tedy za kupní cenu ______________________________ včetně / bez (nehodící se škrtněte) DPH.

 

Zboží jsem převzal dne ____________________________

 

Tímto odstupuji od shora uvedené kupní smlouvy.

 

Kupní cenu mi vraťte zpět

složenkou / na bankovní účet č. ________________________ (nehodící se škrtněte)

 

 

 

                                                    ________________________________________

                                                                                 podpis 

 

 

V   ___________________________________,   dne    ______________________