Bazénová chemie Marimex Shock Chlor_ Chlor Šok 0,9 kg

Neohodnoceno
Značka: Marimex
316 Kč
skladem
Můžeme doručit do:
29.7.2024

Detailní informace

Detailní popis produktu

Báze: chlorová
Typ užití: šoková
Určení: zvýšení Cl
Měrná hmotnost výrobku (kg): 0.9

Krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chloru, který ničí většinu druhů řas. Účinkuje též na bakterie a viry. Přípravek na 24 hodin výrazně zvýší koncentraci chloru až na 10 mg/l a spolehlivě zničí veškeré bakterie a řasy. Pro správné fungování je nezbytné používat testovací soupravu na měření pH a aktivního chloru v bazénové vodě. Obsah chloru by se měl pohybovat mezi 0,3 – 0,6 mg/l.

Dávkování:
* před použitím přípravku zkontrolujte hodnoty pH (6,8 až 7,2)
* doporučené dávkování přípravku 13g na 1 m3 vody

Pro jaký bazén je produkt vhodný:
* Nadzemní bazény
* Zapuštěné bazény
* Vířivky
* Určeno pro bazény se slanou i sladkou vodu

Způsob balení:
* Plastová uzavíratelná dóza
* Prášková forma přípravku
* Hmotnost á 0,9 kg
* Výhodná sada 2 ks v balení

Důležité upozornění:
* Typy nebezpečnosti:
* H272 Může zesílit požár; oxidant
* H302 Zdraví škodlivý při požití
* H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
* H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
* H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
* H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
* EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

* POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
* P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
* P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
* P261 Zamezte vdechování prachu.
* P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
* P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
* P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
* P405 Skladujte uzamčené.


Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.900
Výška (cm): 18.50
Šířka (cm): 9.50
Hloubka (cm): 9.50

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.897
Výška (cm): 18.50
Šířka (cm): 10.00
Hloubka (cm): 9.90
EAN: 8590517002755

Záruční doba: 24 měsíců

Přípravek Marimex Shock Chlor ničí rychle a spolehlivě většinu řas, bakterií a virů v bazénové vodě. Obsah balení 0,9 kg.

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénová chemie
Hmotnost: 0.9 kg
Šířka: 10.00000
Výška: 18.50000
Hloubka: 9.90000
Objem: 0.00183

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: